Tehnički pregled

teh-pregled-1
teh-pregled-2
teh-pregled-3
1607684185226
previous arrow
next arrow

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Tehnički pregledi se obavljaju na motornim i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

Redovni tehnički pregled - rokovi obavljanja:

  • nova vozila: 24 mjeseca nakon prvog tehničkog pregleda, nakon toga svakih 12 mjeseci,
  • nova motorna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg,
  • nova motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz: svakih 12 mjeseci. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i koja nisu starija od godine dana,
  • rabljena vozila: svakih 12 mjeseci

Izuzetak su lake prikolice gdje se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda.

Visina naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisna je o kategoriji vozila.

Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu, i ako to učinite u roku 15 dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade.

Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, ponovljeni EKO test u roku 15 dana zaračunat će se u iznosu od 50% iznosa plaćenog kod tehničkog pregleda na kojem je vozilo prvi put proglašeno neispravnim.

Izračun tehničkog pregleda i registracije

1 Podaci o autu
2 Podaci o vlasniku auta

Tehnički pregled


tel: 01/2900 059
fax: 01/2900 087
email: stp@baotic.hr

Radno vrijeme
pon-pet 6:30 - 20:30
sub 7:00 - 14:00

Registracija


tel: 01/2900 056
tel: 01/2900 058
fax: 01/2900 087
email: stp@baotic.hr

Radno vrijeme
pon-pet 6:30 - 20:30
sub 7:00 - 14:00

Atesti, Homologacija


tel: 01/2900 090
fax: 01/2900 087
email: stp@baotic.hr

Radno vrijeme
pon-pet 6:30 - 20:30
sub 7:00 - 14:00

Autopraonica


email: autopraonica@baotic.hr

Radno vrijeme
pon-sub 7:00 - 20:00

REGISTRACIJA

Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila*, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice), propisani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Da bi ste se vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano.

Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati.

Svako produljenje valjanosti prometne dozvole moguće je isključivo obaviti u stanici za tehnički pregled vozila, neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila.

*Obrazac knjižice vozila se ne izdaje nakon 1.7.2013., ali je nužno prilaganje prilikom svake promjene prometne dozvole ukoliko je ista izdana prije navedenog datuma

Servis za vozila

U našem servisu obavljamo sve vrste popravaka i nudimo potpunu brigu za Vaše vozilo.

Naš tim

Upoznajte naš prodajni i servisni tim i pronađite kontakt koji Vam može pomoći.

BAOTIĆ d.d.

GRUPA BAOTIĆ

Maksimirska cesta 282

10040 Zagreb

OIB: 64453957424

tel: +385 1 2900 111

Društvene mreže: