Maksimirska 282, Zagreb

Mapa weba

Politika privatnosti

Ova Pravila o privatnosti podataka odnose se na vlasnika ove stranice Baotić d.d., Zagreb, Maksimirska cesta 282 i povezana društva: Autokuća Baotić d.o.o., Maksimirska cesta 282, Autocentar Baotić d.o.o., Maksimirska cesta 282, Baos d.o.o., Maksimirska cesta 282, Agera d.o.o., Ulica Dragutina Mandla 1, Baotić Autodubrava d.o.o., Ulica Dragutina Mandla 1, Baotić Nekretnine d.o.o., Maksimirska 282

Usmjereni smo na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka. 

I. Svrha obrade podataka 

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog zakonskih propisa, zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: zop@baotic.hr ili na adresu: Baotić d.d., Maksimirska 282, 10040 Zagreb. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. 

O Vama ne prikupljamo Više podataka nego je to potrebno, ne vršimo praćenje posjeta stranici a prikupljene podatke ne prodajemo niti ih javno objavljujemo. 

II. Prikupljanje podataka 

Neki osobni podaci o Vama  mogu biti skupljeni iz obrazaca koje popunite na našoj web stranici ( ime, prezime, email, broj telefona, tip vozila, registracijska oznaka vozila, snaga vozila, prijeđeni kilometri… ), detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese. 
Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies. 

Kada podatke prikupljamo putem videonadzora to radimo u skladu sa zakonskim odredbama i u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite zaposlenika, posjetitelja i imovine. 

III. Prosljeđivanje podataka 

Važno je napomenuti kako Vaše osobne podatke možemo proslijediti našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili Voditeljima obrade u slučaju sklapanja ugovora o osiguranju. Naši partneri dužni su koristiti podatke koji su im proslijeđeni samo u svrhu koju smo im odredili a svi podaci smatraju se poslovnom tajnom.  

IV. Mjere zaštite osobnih podataka 

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu osobnih podataka. Pristup osobnim podacima omogućen je samo onim zaposlenicima i isključivo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli pružati pojedine usluge.  

Prikupljene osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primjenjivim zakonskim propisima. 

V. Prava vezana uz osobne podatke 

 
U bilo kojem trenutku možete nas kontaktirati u svrhu ostvarenja svojih prava : 

  • Pravo na pristup osobnim podacima 
  • Pravo na ispravak osobnih podataka 
  • Pravo na brisanje osobnih podataka 
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka 
  • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka 

Navedeno se ostvaruje slanjem zahtjeva na email službenika za zaštitu osobnih podataka: 

zop@baotic.hr ili  

BAOTIĆ d.d. 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 Maksimirska cesta 282 

 10040 Zagreb 

VI. Pravo na podnošenje prigovora nadležnom regulatornom tijelu 

 
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev, pritužbu ili upit biti će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja. 
 
Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo identitet podnositelja zahtjeva i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. 
 
 
 
U slučaju povrede bilo kojeg od prava ove Politike, moguće je podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu : 
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka: 
Selska 136 
HR-10000 Zagreb 
azop@azop.hr 

crossmenuchevron-down